Synundersökning

I de allra flesta fall är en oskarp syn indikation på att man behöver glasögon. Man kan också ha symptom som huvudvärk, trötta ögon, gruskänsla eller sveda i ögonen. Glasögon provas ut individuellt. Enda sättet att bestämma vilken styrka och vilken typ av glas som passar för dina ögon och uppfyller dina specifika behov, är att göra en synundersökning.

En noggrann synundersökning hos oss tar ca 45-60 minuter. Vid undersökningen pratar vi igenom hur du upplever din syn och eventuella problem med seendet. Vissa läkemedel kan ge biverkningar på dina ögon, så därför går vi igenom ev medicinering.

Efter undersökningen går vi igenom ditt synfel och pratar om vad som kan hjälpa dig i just din situation. Om du behöver progressiva glas kompletterar vi med mätningar av ditt synbeteende som gör att vi kan tillpassa en helt ny typ av skräddarsydda glas.

Vår intention är att med den erfarenhet och kunskap vi samlat på oss under åren, serva nya och gamla kunder genom att sätta dig och dina synbehov i centrum och dessutom erbjuda en lugn miljö och ett personligt bemötande.

Vid en synundersökning görs även en screening av ögats hälsa för att vid behov remittera vidare till ögonläkare.

Linsundersökning

Vid en linsundersökning undersöker vi ditt öga, att det mår bra, att hornhinnan är klar, att det inte finns några sår eller infektioner eller skavsår från linsen, vi kontrollerar också att det inte finns några tecken på att ögat inte får tillräckligt mycket syre. Om du inte haft linser tidigare mäter vi även ögats form och provar ut en lins som passar ditt öga. Självklart ser vi också till att du har rätt styrka i linserna, och vi ger dig råd och tips om ditt linsbärande och fortsatt god ögonhälsa. Ibland föreslår vi en ny linssort t ex om det har kommit nya sorter som är bättre för ögat eller om det finns ett annat koncept som vi tror passar just dig bättre.

Torra Ögon

Torra, rinnande och kliande ögon är ett vanligt fenomen både hos unga och äldre. 
Torra ögon är ett samlingsbegrepp kring flera olika symptom som kan ge olika besvär i vardagen.
Dessa kan uppkomma pga torr luft i arbetet, mycket skärmarbete eller ändrad medicinering. 
Under en synundersökning kan vi med hjälp av våra instrument undersöka och analysera dina besvär kring detta och både ge dig råd och tips på hur man kan motverka att detta sker. 

Synintyg för körkort

Är det dags för körkort eller förnyelse av körkort utfärdar vi synintyg till detta.
Intyg registreras av oss och skickas in digitalt till transportstyrelsen.